Το σκεπτικό της απόφασης για την τιμωρία του Ολυμπιακού

  • By stavros
  • 31 Οκτωβρίου, 2023
Σε απολογία ο Ολυμπιακός, δεν κλήθηκε ο Παναθηναϊκός

Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος κοινοποίησε το σκεπτικό της απόφασης για την τιμωρία του Ολυμπιακού, συνεπεία της διακοπής του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας διακόπηκε στο 50ό λεπτό, ελάχιστα μετά την ισοφάριση των γηπεδούχων σε 1-1 με τον Καμαρά, καθώς ο Χουάνκαρ βρέθηκε στο έδαφος από ρίψη κροτίδας.

Σε πρώτο βαθμό ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με μηδενισμό και αφαίρεση ενός βαθμού, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει το παιχνίδι στα χαρτιά και τους «ερυθρόλευκους» να προσφεύγουν, σε δεύτερο βαθμό, στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία του (πολυσέλιδου) σκεπτικού του δικαιοδοτικού οργάνου για:

Το «δια ταύτα» της υπόθεσης:
«Με βάση όλα τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, ακόμα και από μόνα τα καταρχήν κομβικά για το παρόν πειθαρχικό όργανο έγγραφα, ήτοι το Φύλλο Αγώνα μετά της συνημμένης σε αυτό Ιατρικής Γνωμάτευσης του Ιατρού του αγώνα και μετά της διευκρινιστικής Έκθεσης του διαιτητή του αγώνα σε συνδυασμό με την Έκθεση Παρατηρητή και, επικουρικώς, με την Έκθεση της Αστυνομίας, αποδεικνύεται ότι ο ως άνω παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ με αριθμό φανέλας Νο 3 (ΧΟΥΑΝΚΑΡ) υπέστη σωματική βλάβη, συνιστάμενη ιδίως σε έκπτωση ακοής στο αριστερό αυτού αυτί, βλάβη που ως μόνη ενεργό αιτία έχει την κατά τα προεκτεθέντα ρίψη, πλησίον του, και έκρηξη κροτίδας, της ρίψης αυτής προερχόμενης από οπαδούς, ευρισκόμενους στη Θύρα 28, πάντα δε ταύτα είχαν ως ακόλουθη συνέπεια τη λήψη από το διαιτητή της απόφασης να προβεί σε οριστική εν τέλει διακοπή του αγώνα, ενόψει της ρητώς διαπιστωθείσας από τον Ιατρό του αγώνα αδυναμίας του παίκτη να σηκωθεί και, κατ’ επέκταση, αναγκαίως και αυτονοήτως, της αδυναμίας αυτού να αγωνιστεί, δεδομένου προσέτι ότι ο Ιατρός του αγώνα ουδέποτε και ουδόλως επιβεβαίωσε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη δυνατότητα του ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί κανονικώς, συναγομένης ούτω εξ αντιδιαστολής της αδυναμίας του προς τούτο».

Την απόρριψη της κύριας παρέμβασης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
«Ωστόσο, η υπό κρίση κύρια παρέμβαση τυγχάνει απορριπτέα προεχόντως ως μη νόμιμη, καθόσον στρέφεται κατά της πειθαρχικής δίωξης καθεαυτήν της εγκαλουμένης ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, όπως αυτή κλήθηκε προς απολογία ενώπιον ημών δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 329/24-10-2023 κλήσης προς απολογία, χωρίς ωστόσο να έχει μεσολαβήσει η άσκηση είτε καταγγελίας, είτε ένστασης κατ’ άρθρο 23 του ΚΑΠ της ΕΠΟ, ούτως ώστε να εκκρεμούν αυτές προς συζήτηση και, κατ’ επέκταση, να δύναται νομίμως η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ να παρέμβει κυρίως στην παρούσα πειθαρχική διαδικασία».

Τη γνωμάτευση του γιατρού του αγώνα:
«Ως εκ τούτου, ήδη στο στάδιο αυτό της εξέτασης του πάσχοντος παίκτη, άμα τη μεταφορά του στο ιατρείο του γηπέδου, από τον Ιατρό του αγώνα, τούτος είχε καθ’ όλα τη δυνατότητα να προβεί σε οριστική σύνταξη Ιατρικής Γνωμάτευσης, συμφώνως προς την οποία ο αυτός ως άνω ποδοσφαιριστής είχε υποστεί τοιαύτη σωματική βλάβη, η οποία δεν τον καθιστούσε προδήλως ικανό να συνεχίσει να συμμετάσχει στον εν λόγω αγώνα, γεγονός όπερ θα δικαιολογούσε τη συνακόλουθη λήψη από το διαιτητή της απόφασης για οριστική διακοπή του αγώνα.

Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, για την επόμενη μία (1) ώρα από τη μεταφορά του ως άνω παίκτη στο ιατρείο του γηπέδου λάμβανε χώρα κατά τακτά χρονικά διαστήματα επανεξέταση της κατάστασης της υγείας του από τον αυτόν ως άνω Ιατρό του αγώνα παρουσία και των Ιατρών των δύο ΠΑΕ, της εγκαλουμένης-γηπεδούχου και της φιλοξενουμένης αντιστοίχως, ενώ, καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όπως επίσης αποδεικνύεται, ο διαιτητής ανέμενε το καταληκτικό ιατρικό πόρισμα του Ιατρούτου αγώνα, προκειμένου να αποφανθεί για οριστική ή μη διακοπή του επίμαχου αγώνα, τον οποίο είχε ήδη διακόψει προσωρινώς άμα τη μεταφορά του παθόντος παίκτη στο ιατρείο του γηπέδου.

Να σημειωθεί ότι, κατά την κρίση του πειθαρχικού τούτου οργάνου, το κατά τα προεκτεθέντα χρονικό αυτό περιθώριο της μίας (1) ώρας ουδόλως αναιρεί τη δεδομένη ύπαρξη ήδη δύο (2) διαδοχικών ιατρικών διαπιστώσεων και διαγνώσεων του Ιατρού του αγώνα αναφορικώς με την επέλευση καθεαυτήν σε βάρος του εν λόγω ποδοσφαιριστή σωματικής βλάβης, συνισταμένης ιδίως σε έκπτωση της ακοής αυτού στο αριστερό του αυτί, συνεπεία της κατά τα προεκτεθέντα ριφθείσας πλησίον του κροτίδας. Έπειτα δε από την παρέλευση μίας (1) ώρας κατά προσέγγιση, ο Ιατρός του αγώνα διαπίστωσε μεν βελτίωση ως προς την ακοή του ποδοσφαιριστή, αλλά αδυναμία αυτού να εγερθεί.

Στο σημείο αυτό δέον όπως επισημανθεί ότι πρόκειται για αντικειμενική διαπίστωση του Ιατρού του αγώνα ότι υφίσταται αδυναμία του παίκτη να εγερθεί («… δεν μπορούσε να σηκωθεί…»), αδυναμία η οποία προδήλως ισοδυναμεί με αδυναμία αυτού να παίξει, χωρίς να προαπαιτείται να αναγράψει τούτο ρητώς και κατηγορηματικώς ο Ιατρός του αγώνα, ήτοι χωρίς ανάγκη για απόλυτη προσήλωση στις λέξεις, αφού δεν είναι με βάση τους κανόνες της στοιχειώδους κοινής λογικής δυνατό παίκτης, όστις αδυνατεί να εγερθεί, να είναι ικανός να συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ποδοσφαιρικό αγώνα”.

Τη συμπληρωματική έκθεση του Ιταλού διαιτητή Φάμπιο Μαρέσκα:
«Η εν λόγω διευκρινιστική Έκθεση του Διαιτητή, η οποία συνάπτεται αναγκαίως με το οικείο Φύλλο Αγώνα, αρμοδίως και παραδεκτώς υποβάλλεται ενώπιον του παρόντος πειθαρχικού οργάνου, τυγχάνει δε καθ’ όλα νόμιμη με βάση τα οριζόμενα τους οικείους Κανονισμούς (ΠΚ της ΕΠΟ και ΚΑΠ της ΕΠΟ), ενώ ενεργεί αμιγώς διευκρινιστικώς αναφορικώς με τους λόγους, για τους οποίους ο διαιτητής αποφάσισε να προβεί τελικώς σε οριστική διακοπή του αγώνα, εξειδικεύοντας τον όρο «προϋποθέσεις», άλλως «conditions», οι οποίες κατά την κρίση του δεν συνέτρεχαν για να διατάξει αυτός, ως μόνος έχων την κυριαρχική εξουσία προς τούτο, την επανέναρξη του αγώνα.

Σημειωτέον ότι απορριπτέοι ως αλυσιτελώς προβαλλόμενοι, άλλως ως ουσία αβάσιμοι, τυγχάνουν οι προβληθέντες από την εγκαλουμένη ΠΑΕ ισχυρισμοί αναφορικώς με την εκ μέρους της αμφισβήτηση της γνησιότητας της εν λόγω διευκρινιστικής Έκθεσης του διαιτητή του αγώνα, όπως αυτή απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο παρόν πειθαρχικό όργανο και δη στα πλαίσια επίσημης ανταλλαγής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εν συνεχεία εκ μέρους μας αποστολής σχετικού εγγράφου, σε κάθε δε περίπτωση, η εγκαλουμένη ΠΑΕ είχε, με βάση τη διάταξη του άρθρου 26 του Δικονομικού Κανονισμού και υπό τις εκεί αναλυτικώς εκτιθέμενες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα να προσβάλει το οικείο διευκρινιστικό έγγραφο του διαιτητή του αγώνα ως πλαστό, γεγονός όπερ, ωστόσο, η ίδια η εγκαλουμένη ουδόλως έπραξε, με ακόλουθη συνέπεια να μην τίθεται οιαδήποτε αμφιβολία ως προς τη γνησιότητα αυτού (εγγράφου), όπως τούτο επισυνάπτεται στη σχηματισθείσα -στα πλαίσια της υπό κρίση πειθαρχικής δίωξης- δικογραφία».

ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Άδικη και εσφαλμένη απόφαση, βέβαιοι ότι θα καταπέσει στο β΄ βαθμό»

Ευθύνες σε διάφορες κατευθύνσεις, χωρίς να τις κατονομάζει, επιρρίπτει η ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου της Σούπερ Λίγκας να μηδενίσει την πειραϊκή ομάδα και να της αφαιρέσει ένα βαθμό για το διακοπέν ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο κατακύρωσε υπέρ των «πράσινων».

Σε σημερινή (30/10) ανακοίνωσή τους, οι «ερυθρόλευκοι» υποστηρίζουν ότι το πρωτάθλημα βρίσκεται μπροστά «σε μια καλά οργανωμένη προσπάθεια αλλοίωσής του», χαρακτηρίζουν την απόφαση της αθλητικής δικαστού «άδικη και απολύτως εσφαλμένη» κι εμφανίζονται βέβαιοι ότι αυτή θα καταπέσει ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων.

Ταυτόχρονα, απευθυνόμενη στο φίλαθλο κοινό του συλλόγου η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποιεί ότι δεν θα εξαντλήσει μόνο κάθε νόμιμο μέσο για τη δικαίωσή της αλλά θα κινηθεί και νομικά εναντίον εκείνων που συνέβαλαν στην διαμόρφωση μιας ψευδούς εικόνας εις βάρος του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια ενώπιον μιας καλά οργανωμένης προσπάθειας αλλοίωσης των όρων διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

Περισσότεροι του ενός παράγοντες συνετέλεσαν με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους στο να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός με μια άδικη και απολύτως εσφαλμένη απόφαση, η οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα καταπέσει στο δεύτερο βαθμό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα ναρκοθετηθεί το πρωτάθλημα.

Οι φίλαθλοί μας να γνωρίζουν ότι ο Ολυμπιακός θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα για την δικαίωσή του, χωρίς να παραλείψει να έχουν νόμιμες συνέπειες όσοι εσκεμμένα συνέβαλαν στην διαμόρφωση μιας ψευδούς εικόνας εις βάρος του Συλλόγου.

Και να είναι βέβαιοι ότι και από αυτή τη δοκιμασία η ομάδα θα βγει πιο δυνατή και ακόμα πιο αποφασισμένη για την κατάκτηση του 48ου πρωταθλήματος της ιστορίας της».

 

Spread the love