Τι λέει η γνωμοδότηση της UEFA για τον Άρη…

  • By stavros
  • 27 Μαΐου, 2022
  • 0
  • 6 Views
Άρης: Στην αντεπίθεση με επίσημη καταγγελία στην UEFA κατά Σαράκη!!!

Η γνωμοδότηση της UEFA “δικαιώνει” τον Άρη ως προς το θέμα της αδειοδότησης!

Αναλυτικά η επιστολή της UEFA:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού αδειοδότησης της ΟΥΕΦΑ, ο διαχειριστής της διαδικασίας (ΕΠΟ) της χορήγησης αδείας είναι μέλος της ΟΥΕΦΑ και οφείλει να ακολουθεί τον σχετικό αγγλικό κανονισμό αδειοδότησης της ΟΥΕΦΑ (UEFA Club Licensing & Financial Fair Play Regulations (CL&FFP) Η ΕΠΟ οφείλει να εφαρμόζει τις κατάλληλες διοικητικές διαδικασίες λήψης απόφασης επί των κριτηρίων αδειοδότησης UEFA και να εξετάζει όλα τα έγγραφα της ΠΑΕ που αιτείται χορήγηση αδείας σύμφωνα και μόνο με τον κανονισμό UEFA Club Licensing & Financial Fair Play Regulations (CL&FFP).

Η ΕΠΟ οφείλει όχι μόνο να λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρο 11 του κανονισμού αδειοδότησης UEFA CL&FFP το οποίο αναφέρεται στην «ίση μεταχείριση και την εμπιστευτικότητα των φακέλων των ΠΑΕ» (Equal treatment and confidentiality) αλλά και να διασφαλίζει την εφαρμογή του.

Ξεκαθαρίζεται ότι οι ΠΑΕ που αιτούνται αδειοδότησης μπορούν να προσφύγουν στο CAS και δεν δεσμεύονται σε καμία περίπτωση από τις αποφάσεις της ΕΠΟ ούτε καν του δευτεροβάθμιου οργάνου αδειοδότησης (ΔΟΑ) Είναι προφανές ότι η UEFA θορυβήθηκε πάρα πολύ από τις καταγγελίες της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και με επίσημο και γραπτό τρόπο εκφράζει τον σοβαρό προβληματισμό της για την συνολική λειτουργία της ΕΠΟ και επιχειρεί να βάλει τα πράγματα στην θέση τους.

Ειδικότερα στα του φακέλου της ΠΑΕ ΑΡΗΣ η UEFA ενημερώνει την ΕΠΟ ως ακολούθως: -Εξετάσαμε με πολύ προσοχή τον φάκελο της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και σχηματίσαμε καλή και ξεκάθαρη γνώμη.

Τονίζουμε ότι παρόλο που η οφειλή σε εργαζόμενο της παλαιάς ΠΑΕ Αρης αφορά στην διάδοχο νέα ΠΑΕ ΑΡΗΣ (και αυτό αποκλειστικά και μόνο βάσει της απόφασης του CAS), η οφειλή αυτή δεν εμπίπτει στο άρθρο 50 του κανονισμού αδειοδότησης γιατί η απόφαση του CAS απεφάνθει ότι η νέα ΠΑΕ ΑΡΗΣ είναι διάδοχος της παλαιάς ΠΑΕ Αρης στις 27 Ιαν.2022 (ευρισκόμενη η υπόθεση σε εκκρεμοδικία στις 31.12.21) ΚΑΙ γιατί ο εργαζόμενος δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενος της νέας ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Είναι σαφές ότι η εν λόγω υποχρέωση αφορά ξεκάθαρα στον επόμενο φάκελο αδειοδότησης και ορθά η ΠΑΕ ΑΡΗΣ χειρίσθηκε τον κανονισμό αδειοδότησης. Με βάση όλα τα παραπάνω ενημερώνουμε ότι η απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής για την χορήγηση αδείας στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ είναι καθόλα ορθή, έγκυρη και δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης.